ال دی پی ای ال ال 0209 ای ای

این ترکیب کوپولیمر با بوتان کومونومر که شامل انتی اکسیدان می باشد. این ترکیب برای کاربردهای کلی توصیه می شود. این محصول برای ترکیب متعارف ال دی پی ای مناسب می باشد.نوارهای فیلمی که از ال ال02090ََای ای خالص هستند کاربردهای زیر را در ال دی پی ای متعارف داراند.

تماس با ما

ایران / تهران

طراح سایت

JoomShaper