اکریلنیتریل استایرن بوتادین


اکریلنیتریل استایرن بوتادین نوعی پلیمر گرمانرم است.تغییر شکل فیزیکی این پلیمر در دمای 105 سانتیگراد اتفاق می افتد. بدلیل بی نظمی آرایش اتمی این پلیمر، نقطه دقیق ذوب مشخصی ندارد.

 

تماس با ما

ایران / تهران

طراح سایت

JoomShaper