پلی کربناتپ

پلی کربنات گروهی پلیمر ترموپلاستیک،  که دارای زنجیره کربنات در ساخنمان شیمیایی می باشد. پلی کربناتی که در مهندسی استفاده می شود سخت می باشد و برخی از اپتیکال قابل رویت می باشند. این ماده به راحتی قابلیت حرارت دهی، قالب گیری و کار کردن می باشد. به خاطر چنین قابلیتی از پلی کربنات در جاهای مختلفی استفاده می شود. پلی کربنات از کد شناسایی خاصی برخوردار نیست و با دیگر ترکیبات شناسایی می شود. محصولاتی که از پلی کربنات گرفته می شامل مونومر بیس فنول پیش ساخته می باشد. 

تماس با ما

ایران / تهران

طراح سایت

JoomShaper