میکروسیلیس که مصطلح است به میکروسیلیکا غیربلوری، چند شکلی از دی اکسید سیلیکون می باشد.
سیلیکا به بتن سیمانی پرتلند که خواص و ویژگی آن را افزایش می دهد اضافه می شود مخصوصا مقاومت فشاری آن، استحکام باند و مقاومت در برابر سایش.
اضافه کردن میکروسیلیس همچنین نفوذ پذیری بتن به آیون کلراید را کاهش می دهد که جلوگیری می نماید از خوردگی شیر آلات فرم گرفته در بتن.
یکی از فواید میکروسیلیکا به طور عمده در ترکهایی است که به موجب حرارت سیمان هیدراسیون و همچنین م تواند دوام دفاعی آن را بوسیله آب اسیدی و سولفات بالا ببرد.

ایمیل ها


commercial@tivacompany.com دپارتمان بازرگانی

contact@tivacompany.com دفتر مدیریت عامل

director@tivacompany.com مدیرعامل

تماس با ما

ایران / تهران

طراح سایت

JoomShaper